O nás

 

MP Academy a OZ Mladý podnikavec je vzdelávacia inštitúcia zo Žiliny, ktorá funguje od roku 2014. Vzdelávame vyše 9 rokov po celom Slovensku, Česku, Poľsku či Maďarsku. OZ Mladý podnikavec založili mladí a iniciatívni vtedy ešte študenti Dávid Vrtaňa a Oliver Bubelíny. V roku 2014 vznikla myšlienka, ktorá viedla k postupnému vybudovaniu silnej značky Mladý podnikavec.

 

,,Zážitok je naša pridaná hodnota“

Obaja sme vedeli, že v školstve chýba moderný a inovatívny spôsob vyučovacieho procesu a preto sa snažíme efektívne aplikovať rôzne metódy ako: learning by doing, gamifikáciu, escape/únikové aktivity, rolové hry, mind maps, akrostich, story telling a iné. Jednotlivé metódy sú aplikované vo všetkých témach, ktoré ponúka naše vzdelávacie portfólio.

Pre žiakov a študentov sme si pripravili množstvo vzdelávacích a zážitkových workshopov. Pre učiteľov máme ponuku inšpiratívnych tém. Využívaním metód sa snažíme priniesť zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou nielen pre žiakov, ale aj učiteľov, či firmy alebo verejnosť. Ponúkame aj online webináre, ktoré sú určené pre verejnosť, žiakov, študentov či učiteľov v oblasti osobnostného rastu, psychológie a rozvoja. Pre učiteľov ponúkame inovačné a aktualizačné vzdelávanie. Každý si nájde to svoje.

O tom, že píšeme pravdu svedčia nielen čísla účastníkov našich vzdelávaní, ale aj referencie od rôznych študentov, učiteľov, riaditeľov a ďalších účastníkov ktoré si môžete prečítať tu. A aby sme nezabudli, pravidelne podporujeme vzdelávanie v sociálne slabších rodinách či skupinách, v centrách pre rodiny a deti a marginalizovaných skupinách obyvateľstva.

K svojej práci sa snažíme vždy pristupovať svedomito a poctivo. Robíme to, čo nás baví a naše úsilie odzrkadľuje vyškolených viac ako 11 500 účastníkov a spolupráca s viac ako 120 školami.

Našou prácou chceme pozdvihnúť celospoločenskú vzdelanostnú úroveň a víziou chceme ukázať mladým ľuďom a pedagógom, že vzdelávať sa dá aj inou formou ako len memorovaním.

Funkčné vzdelávanie

Novinkou v našom portfóliu je funkčné vzdelávanie. Veríme, že absolvovaním funkčného vzdelávania cez MP Academy získate množstvo skúseností, vedomostí a zručností pre Vašu profesiu a prax v školstve. Pripravili sme tím lektorov, profesionálov vo všetkých oblastiach v rámci tém funkčného vzdelávania, ktorí Vám odovzdajú potrebné vedomosti.

Slová na záver

“Na záver by som ako zakladateľ a Váš lektor napísal, že Vaša funkcia v školstve je veľmi dôležitá. Sám som učiteľ na strednej a vysokej škole a taktiež v riadiacej funkcii. Veľmi sa na Vás všetkých teším. Verím, že splníme Vaše očakávania a nezabúdajte na tento výrok: z riaditeľa líder, z učiteľov tím.”

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.

zakladateľ a predseda organizácie Mladý podnikavec