Moje konto

Pozrieť si harmonogram

Link na pripojenie

Úvod do štúdia a základné informácie

Pozrieť videoarchív

Právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť materiál 1. časť

Stiahnuť zadanie 1

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 1

Stiahnuť ukážku k zadaniu 1

Finančný manažment školy a školského zariadenia

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť materiál

Stiahnuť zadanie 2

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 2

Stiahnuť ukážku k zadaniu 2

Základy personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť materiál

Stiahnuť zadanie 3

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 3

Stiahnuť ukážku k zadaniu 3

Školský manažment – tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia + informácie k ukončeniu a skúške

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť materiál

Stiahnuť zadanie 4

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 4

Stiahnuť ukážku k zadaniu 4

 

Záverečná skúška

Stiahnuť podklad k záverečnej prezentácii