Moje konto

Pozrieť si harmonogram

 

Úvod do štúdia a základné informácie

Pozrieť videoarchíva

Školský manažment

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť zadanie 1

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 1

Stiahnuť materiál 1. časť

Stiahnuť materiál 2. časť

Stiahnuť podklad k SWOT analýze 

Stiahnuť ukážku

Finančný manažment školy

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť zadanie 2

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 2a

Stiahnať materiál

Stiahnuť ukážku

Základy personálneho riadenia a prevádzky školy

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť zadanie 3

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 3

Stiahnuť materiál

Stiahnuť ukážku

Právne a vnútorné predpisy školy + informácie k ukončeniu a skúške

Pozrieť videoarchív

Stiahnuť zadanie 4

Stiahnuť titulnú stranu k zadaniu 4

Stiahnuť materiál 1. časť

Stiahnuť materiál 2. časť

Stiahnuť ukážku

 

Záverečná skúška

 

Stiahnuť podklad k záverečnej prezentácii