Funkčné vzdelávanie online

Všetko na jednom mieste

Základný program od 13. 10. 2023

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Ochota

Ochota pomôcť a byť nápomocný, kedykoľvek to potrebujete.

Komunikácia

Ústretovosť a jednoznačnosť v zodpovedaní Vašich otázok a nejasností.

Kvalita

Kvalita nášho vzdelávania, z ktorého budete mať najmä praktické zručnosti.

Základný program funkčného vzdelávania

Základný program funkčného vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom, taktiež všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v zmysle aktuálne platnej školskej legislatívy.Naše vzdelávanie prebieha plne online s dostupnými materiálmi a videonahrávkami, ktoré nájdete vo svojom účte po každom stretnutí. Vzdelávajte sa pohodlne z pohodlia domova s MP Academy.

Úvod do školskej politiky – 10 hodín

Základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia –
27 hodín

Právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia – 23 hodín

Školský manažment – tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia – 20 hodín

Cena

 

179 €

Rozsah

 

80 h

Forma

 

online (MS Zoom)

Odborný garant

prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.

Termín vzdelávania základného programu

Začiatok

13. 10. 2023

Lektori

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.

Ing. Jana Lubyová

Ing. Oliver Bubelíny, PhD.

PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., MBA