Funkčné vzdelávanie online

Všetko na jednom mieste

Základný program od 8. 3. 2024

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Ochota

Ochota pomôcť a byť nápomocný, kedykoľvek to potrebujete.

Komunikácia

Ústretovosť a jednoznačnosť v zodpovedaní Vašich otázok a nejasností.

Kvalita

Kvalita nášho vzdelávania, z ktorého budete mať najmä praktické zručnosti.

Základný program funkčného vzdelávania

Základný program funkčného vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom, taktiež všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v zmysle aktuálne platnej školskej legislatívy. Naše vzdelávanie prebieha plne online s dostupnými materiálmi a videonahrávkami, ktoré nájdete vo svojom účte po každom stretnutí. Vzdelávajte sa pohodlne z pohodlia domova s MP Academy.

Online ukončenie formou vypracovania 4 dištančných zadaní a záverečná prezentácia pred 3 – člennou komisiou.

Úvod do školskej politiky – 10 hodín

Základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia –
27 hodín

Právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia – 23 hodín

Školský manažment – tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia – 20 hodín

Cena

 

179 €

Rozsah

 

80 h

Forma

 

online (MS Zoom)

Odborný garant

prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.

HARMONOGRAM základného programu funkčného vzdelávania

 8. 3. 2024 – 16:30

9. 3. 2024 – 9:00

16. 3. 2024 – 9:00

6. 4. 2024 – 9:00

20. 4. 2024 – 9:00

3. 5. 2024 – 17:00

4. 5. 2024 – 9:00

Lektori

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.

Ing. Jana Lubyová

JUDr. Jana Tomaníčková