Funkčné vzdelávanie online

Všetko na jednom mieste

Základný program od októbra 2024

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Ochota

Ochota pomôcť a byť nápomocný, kedykoľvek to potrebujete.

Komunikácia

Ústretovosť a jednoznačnosť v zodpovedaní Vašich otázok a nejasností.

Kvalita

Kvalita nášho vzdelávania, z ktorého budete mať najmä praktické zručnosti.

Základný program funkčného vzdelávania

Základný program funkčného vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom, taktiež všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v zmysle aktuálne platnej školskej legislatívy. Naše vzdelávanie prebieha plne online s dostupnými materiálmi a videonahrávkami, ktoré nájdete vo svojom účte po každom stretnutí. Vzdelávajte sa pohodlne z pohodlia domova s MP Academy.

Online ukončenie formou vypracovania 4 dištančných zadaní a záverečná prezentácia pred 3 – člennou komisiou.

Úvod do školskej politiky – 10 hodín

Základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia –
27 hodín

Právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia – 23 hodín

Školský manažment – tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia – 20 hodín

Cena

 

179 €

Rozsah

 

80 h

Forma

 

online (MS Zoom)

Odborný garant

prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.

HARMONOGRAM základného programu funkčného vzdelávania

október 2024 

7 stretnutí 

soboty/piatky

 

Lektori

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.

Ing. Jana Lubyová

JUDr. Jana Tomaníčková

Recenzie

Vzdelávanie sa mi veľmi páčilo, bolo pre mňa poučné. Oceňujem ochotu organizátorov aj lektorov. Časovo to bolo naplánované tiež perfektne. Ďakujem za skúsenosť, určite odporučím vzdelávanie ďalej.

Celkové dojmy sú veľmi pozitívne. Odborný prístup, dobrá komunikácia s lektormi a využiteľnosť poznatkov v praxi.

Vzdelávanie na vysokej úrovni, odborníci na každú oblasť.

Páčilo sa mi ,že boli pripravene vzdelávacie materiály, odborné vedomosti lektorov, komunikácia lektorov. Ďakujeme veľmi pekne.

Výborný vhľad do problematiky súvisiacej s vedúcou funkciou. Výborne vysvetlene témy spolu s praktickými ukážkami a praktickými úlohami.

Milý, ústretový prístup organizátorov aj školiteľov. Promptná komunikácia. Pozitívna atmosféra počas hodín i záverečnej prezentácie. Stručný prehľad základnej problematiky vedúcich zamestnancov.

Veľmi vysoko hodnotím garanta programu, pána Dr. Vrtaňu, ktorý obratom reagoval na všetky moje e-maily, ak som potrebovala niečo vyriešiť. Pozitívne hodnotím aj formu online vzdelávania, nakoľko sa vzdelávanie dalo absolvovať z pohodlia domova. Nemuseli sme cestovať na druhú stranu Slovenska (nakoľko žijem na východnom Slovensku). Veľmi oceňujem aj podrobné informácie a prehľadnosť v “Mojom konte”. Všetko som si vedela spätne dohľadať, ak som potrebovala. Ďakujem pekne za možnosť zúčastnenia sa na takom vzdelávaní.

So vzdelávaním som bola veľmi spokojná, vyhovovalo mi vzdelávanie online a do budúcnosti mi to dalo veľa, keďže sme preberali všetko čo budem vo vedúcej funkcii potrebovať. Pre mňa to bolo všetko nové a v porovnaní s niektorými inými kolegyňami, ktoré už vo vedúcej funkcií sú, som sa cítila ako v krajine zázrakov. Otvorilo mi to nové obzory a hlavne pomohlo zorientovať sa v daných témach. Veľmi pekne ďakujem .

Toto vzdelávanie mi poskytlo všetky informácie, ktoré som potrebovala. Všetky poznatky zo vzdelávania využijem na 100% vo svojej práci. Vystupovanie lektorov bolo na vysokej odbornej úrovni. Na všetky otázky vedeli fundovane odpovedať a boli vždy pripravení poradiť a pomôcť. S týmto vzdelávaním som veľmi spokojná a určite ho budem odporúčať svojim kolegom. a určite využijem Vaše vzdelávania v budúcnosti aj ja.

Odniesla som si to, že aj takéto vzdelávania, nemusia byť pre človeka stresujúce a diskomfortné. Toto vzdelávanie bolo pre mňa prínosné a aj napriek zadaniam uskutočniteľné popri práci.

Vaše vzdelávanie bolo pre mňa veľkým prínosom. Prístup prednášajúcich lektorov bol na profesionálnej úrovni . Boli ochotní, nápomocní , zadané úlohy boli praktické a využiteľné v praxi. Veľkým prínosom bol archív prezentácií a prednášok ktoré sme si mohli spätne pozrieť.

Vzdelávanie malo dynamiku, obrovská ochota pri plnení úloh, mnoho nových vedomostí do praxe, perfektná spolupráca, pri riešení čohokoľvek lektori vždy ochotne poradia, za mňa veľká vďaka, dlho som hľadala takéto vzdelávanie a som rada, že som ho mohla absolvovať s Vami.

Vaše funkčne vzdelávanie bolo pre mňa veľmi zaujímavé .Vzdelávanie obsahovalo množstvo prospešných informácií, ktoré určite využijem pri svojej práci .Oceňujem profesionalitu a odbornosť školiteľov, výborne pripravené materiály, možnosť funkčného vzdelávania online formou .Kladne hodnotím aj formu a obsah výkladu počas jednotlivých školení .Chcem sa poďakovať za Váš ľudský prístup počas trvania celého funkčného vzdelávania. Školenie splnilo všetky moje očakávania .Určite Vás budem odporúčať aj ďalej:)

Vzdelávanie mi poskytlo dostatočný prehľad v základných oblastiach vykonávania funkcie zástupkyne riaditeľky. V niektorých oblastiach ma naviedlo, v niektorých mi poskytlo nové informácie, o ktorých som doteraz nevedela. Verím, že všetky získané vedomosti a praktické zručnosti dôsledne a zodpovedne uplatním vo svojom ďalšom profesijnom rozvoji.

Vzdelávanie bolo pre mňa veľmi prínosné. Zorientovala som sa v predpisoch, dokumentoch školy, v ekonomických otázkach, v otázkach prevádzky školy i v oblastiach riadenia školy, ktoré sú potrebné vo vykonávaní funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca. Lektori boli profesionáli vo svojich oboroch, maximálne ústretoví, ochotní zodpovedať všetky otázky. Vzdelávanie cez Inšpiráciu budem určite odporúčať aj svojim kolegom. Ďakujem veľmi pekne za ľudský prístup a za možnosť absolvovať toto vzdelávanie. Určite sa zúčastním vzdelávania rozširujúcich modulov. Želám Vám veľa úspechov vo Vašej práci a veľa spokojných absolventov.

Zaujímavé boli konkrétne prípady z praxe, ochota lektorov pomôcť riešiť problémy, podnety a námety ako si poradiť s niektorými problémami ( vznik nároku na náhradné voľno, čerpanie náhradného voľna,.. ).

Užitočné informácie z praxe, užitočné rady k aktuálnej situácii v školstve a jeho financovania.

Milý, ústretový prístup organizátorov aj školiteľov. Promptná komunikácia. Pozitívna atmosféra počas hodín i záverečnej prezentácie. Stručný prehľad základnej problematiky vedúcich zamestnancov.